Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR

Náš E-shop

Facebook

Podpora

 

Informace o zpracování osobních údajů pro předvychovatele

SONS, Středisko výcviku vodících psů, se sídlem Klikatá 613/2A, 158 00 Praha-Jinonice, IČ 638 34 065, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38166, pobočný spolek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 653 99 447, je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí střediska:
Michaela Holasová, email: holasova@sons.cz.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 2. Zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo OP, číslo účtu;
  • kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa.

 3. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
 4. Osobní údaje zpracováváme:

  • za účelem uzavření a plnění smlouvy o odchovu štěněte;
  • za účelem vedení evidence na základě našeho oprávněného zájmu;
  • za účelem ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

 5. Kdo osobní údaje zpracovává?
 6. Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce.

  Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 7. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
 8. Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu tří let od začátku roku následujícího po zániku smluvního vztahu.

 9. Jaká jsou práva předvychovatele?
 10. Předvychovatel je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

  Předvychovatel je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

  Předvychovatel je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018