Prodejce

Prodejcem veškerého zboží je Středisko výcviku vodicích psů. Veškerý výtěžek z prodeje jde na provoz tohoto střediska.

Základní pravidla

Veškeré objednávky uskutečněné na stránkách www.vodicipsi.cz/prestashop jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží je vyprodáno a již se nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Poštovné/osobní odběr

Poštovné není součástí ceny výrobku. U odběru na dobírku je účtováno poštovné ve výši 100 Kč, a to do množství 6 ks. Při odběru většího množství s Vámi cenu poštovného dohodneme individuálně. Při objednání magnetů do 4ks je možné zaplatit objednávku po emailové dohodě předem na účet (poštovné dle dohody 25,-obyčejné psaní, či 55,-doporučeně). Po připsání platby na náš účet Vám pak magnetky pošleme dohodnutou formou. U osobního odběru není účtována žádná další částka. Osobní odběr je možný po předchozí telefonické (tel.: +420 251 611 154) nebo e-mailové (e-mail: tricka@vodicipsi.cz) dohodě na adrese Střediska Klikatá 2a, Praha 5 - Jinonice. A to od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00.

Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit e-mailem na adrese tricka@vodicipsi.cz. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky.

Dodací lhůta

Objednávky se vyřizují v týdenních cyklech. Ukončení cyklu je každou středu v 18:00. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty každý čtvrtek. Základní dodací lhůta je od 7 do maximálně 21 dnů od odeslání Vaší objednávky. Pokud se tato doba prodlouží, budeme Vás informovat na Vaši e-mailovou adresu.

Výměna zboží

U většiny zboží najdete velikostní tabulky na základě kterých si můžete vybrat správnou velikost zboží do Vaší objednávky (více informací v sekci velikosti). V případě výběru nevhodné velikosti Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jinou velikost. Náklady spojené s výměnou nese zákazník. Zboží zašlete jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na naši adresu: Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 2a, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Případně je možné výměnu uskutečnit osobně po předchozí telefonické (tel.: +420 251 611 154) nebo e-mailové (e-mail: tricka@vodicipsi.cz) dohodě, a to od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00.

Reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší organizaci (tel.: +420 251 611 154, e-mail: tricka@vodicipsi.cz).
Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním,
 • nesprávným praním a chemickým ošetřováním výrobku (viz bod Ošetřování a praní textilu).

Zásilku doručenou v otevřeném nebo jinak poškozeném obalu nepřebírejte a reklamaci uplatněte u doručovatele.

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem (tel.: +420 251 611 154, e-mail: tricka@vodicipsi.cz).
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na naši adresu Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 2a, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Případně je možné reklamaci uplatnit osobně po předchozí telefonické (+420 251 611 154) nebo e-mailové (tricka@vodicipsi.cz) dohodě, a to od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu.
 4. Spolu se zbožím pošlete doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Ošetřování a praní textilu

Při praní veškerého textilu používejte pouze neagresivní prací prostředky (bez chemických rozpouštědel a agresivních chemikálií). Perte vždy naruby a pouze do 40 °C. Potisk nežehlete.

Upozornění

!!! Odstíny barev výrobků v katalogu nemusí přesně odpovídat skutečnosti !!!
Záleží na zobrazení konkrétního monitoru a na kvalitě jednotlivých fotografií. Děkujeme za pochopení.

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky e-shopu

SONS, Středisko výcviku vodících psů, se sídlem Klikatá 613/2A, 158 00 Praha-Jinonice, IČ 638 34 065, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38166, pobočný spolek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 653 99 447, je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí střediska: Ing. Lenka Kreidlová, email: kreidlova@sons.cz.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Zpracováváme následující osobní údaje:
  a) identifikační údaje – jméno, příjmení
  b) kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa
  c) popisné údaje – dodací adresa
 2. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
  Osobní údaje zpracováváme
  - za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  - za účelem splnění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  - za účelem ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.
 3. Kdo osobní údaje zpracovává?
  Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce a v některých případech účetní firma a IT podpora jako zpracovatelé.
  Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.
 4. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
  Osobní údaje uchováváme po dobu trvání záruční doby zboží. Doba archivace účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví.
 5. Jaká jsou práva zákazníka?
  Zákazník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.
  Zákazník je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.
  Zákazník je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018.