Středisko výcviku vodicích psů je:

 1. Součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.
 2. Od roku 1997 plnohodnotným členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato organizace byla založena za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty a již několikrát osvědčila špičkovou úroveň naší školy v celosvětovém měřítku.
 3. Profesionální pracoviště, které se zabývá:
  • výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob,
  • teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání psa,
  • odborným předáváním vodicího psa do užívání včetně praktického zácviku dvojice nevidomý člověk a pes,
  • pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během jeho celé činné služby.

Kontakt

Vedoucí střediska:

Ing. Lenka Kreidlová, email: kreidlova@sons.cz.

Adresa:

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR
Klikatá 2a, 158 00 Praha 5 - Jinonice
tel.: +420 251 611 154
e-mail: vodicipsi@sons.cz

IČ: 63834065
Číslo účtu: 106390238/0300