SONS, Středisko výcviku vodicích psů

Facebook

Podpora

 

Jak získat psa

čtyři psi

Vodicí pes pro nevidomé je dle zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zvláštní pomůckou. O příspěvek na jeho pořízení je možné požádat příslušný Úřad práce podle místa trvalého bydliště. Příspěvek je přidělován pouze na psy vycvičené fyzickou nebo právnickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy vodicích psů a nebo žadatelem o členství. Tím se zaručuje, že dodržuje mezinárodně platné standardy.

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR je členem Mezinárodní federace vodicích psů od roku 1997.

Postup při žádosti o vodicího psa je u nás následující:

  • Kontakt s pracovníkem střediska, který klientovi poskytne veškeré informace; následně účast na školícím pobytu v SVVP. Každý absolvent tohoto kurzu dostane potvrzení o absolvování kurzu a je s ním sepsána smlouva o provedení služby.
  • V momentě, kdy je jasný termín předání psa, kontaktuje klient svůj příslušný Úřad práce, kde podá žádost o přidělení příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky. Součástí této žádosti je i potvrzení o absolvování školícího kurzu.
  • Po ukončení výcviku psa závěrečnou zkouškou začíná předávání vodicího psa.

Vodicí pes je pro svého majitele mnohdy až deset let společného života zdatným průvodcem, připraveným kdykoliv se vydat na cestu, zároveň je i oddaným kamarádem. Je však také zvířetem, plně závislém na svém majiteli. Proto oficiální žádosti o příspěvek na pořízení vodicího psa předchází školicí kurz s důrazem na vzájemnou informovanost klienta a pracovníků SVVP.

pes odnášející hůl

Kontakt

Adresa: Klikatá 2a
Praha 5, 158 00
Tel.: +420 775 722 793
Číslo účtu: 106390238/0300
E-mail: vodicipsi@sons.cz

Podporují nás