SONS, Středisko výcviku vodicích psů

Facebook

Podpora

 

Kdo jsme?

budova se psy v popředí

Středisko výcviku vodicích psů je:

  • součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním této organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.
  • členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato organizace byla založena za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku vodicích psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty; zároveň již několikrát osvědčila špičkovou úroveň naší školy v celosvětovém měřítku. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - Středisko výcviku vodicích psů je plnohodnotným členem této organizace od roku 1997.
  • profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby.

Exkurze

Během školního roku si všechny malé i velké děti, rády odpočinou od školní výuky. Naše středisko každý rok navštíví řada mateřských školek z Prahy se svými zvídavými a neposednými mravenečky, ale i řada základních a středních škol i gymnázií z celé republiky se svými studenty.

SVVP patří mezi místa, kam se těší jak malí školáci, tak ti velcí.

Kontakt

Adresa: Klikatá 2a
Praha 5, 158 00
Tel.: +420 775 722 793
Číslo účtu: 106390238/0300
E-mail: vodicipsi@sons.cz

Podporují nás