KDO JSME?

SONS, STŘEDISKO VÝCVIKU VODICÍCH PSŮ

Středisko výcviku vodicích psů je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním této organizace je kromě jiného pomoci zrakově postiženým občanům stát se samostatnějšími a najít cestu, jak se zapojit do společnosti. Významnou pomoc na této cestě poskytuje vodicí pes. Středisko působí v Praze – Jinonicích již od roku 1997. Za dobu své existence předalo klientům více jak 400 vodicích psů.

O kvalitě výcviku vodicích psů svědčí i skutečnost, že od roku 1997 je středisko členem Mezinárodní federace vodicích psů (IGDF).


obhájili jsme certifikaci igdf!

Přinášíme skvělé zprávy o které se vámi chceme podělit! V letošním roce jsme znovu získali certifikát Mezinárodní federace vodicích psů (IGDF). Co to znamená a proč je to pro nás důvod k velké radosti? U všech členů IGDF probíhá každé čtyři roky velká kontrola, při které se zjišťuje, zda organizace splňuje všechny přísné standardy. Posuzuje se nejen kvalita výcviku psů a jejich welfare, ale i práce s klienty, vzdělání zaměstnanců, chod střediska - zkrátka úplně vše. A my máme velkou radost, že jsme kontrolou úspěšně prošli a získali jsme tak certifikaci na další čtyři roky, tedy do roku 2028. Získání certifikátu neznamená pouze garanci kvality, ale také možnost mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností mezi členskými školami.

Děkujeme celému našemu týmu, že naši práci děláme poctivě, kvalitně a s láskou.  Jsme moc vděční za náš super tým - nejen naše zaměstnance, ale i psí parťáky, předvychovatele štěňátek i chovatele chovných psů. Velké díky patří také veřejnosti a všem, co nás jakkoli podporují, protože díky vaší podpoře můžeme dělat naši skvělou práci.

 


HLEDÁME NOVÉ PŘEDVYCHOVATELE pro naše šTěŇátka!

Chcete se zapojit do smysluplné činnosti? Pomoct někomu zlepšit život? A ještě se něco přiučit o výcviku psů? Staňte se předvychovatelem štěněte vodicího psa a pomozte zrakově postiženým získat větší nezávislost a svobodu. Bližší informace naleznete v sekci Předvýchova.
  • Dvě černá štěňata labradora sedí na trávě
  • Žluté štěně labradora sedí před sáňkami a na čumáčku má sníh
  • Žluté štěně labradora pózuje na fotografii v ladném kroku

CHCETE NÁS FINANČNĚ PODPOŘIT?

Vaše podpora je pro naši práci klíčová. S Vaší štědrostí můžeme plnit naše poslání a pomáhat těm, kteří to potřebují. Podpořit nás můžete zasláním finančního daru přes dárcovský portál Darujme.cz nebo na náš účet pomocí QR kódu (částku lze libovolně měnit). Děkujeme!
*dar lze uznat pro daňové účely

Číslo účtu: 106390238/0300